Regisztráció és szoftverletöltés Regisztráció és szoftverletöltés
xSpider.moeller.net

xSpider


Az xSpider program egy, a kisfeszültségű hálózatok méretezésére szolgáló grafikus tervezőrendszer, az Eaton termékkínálatában megtalálható védelmi készülékekkel. Számíthatók vele feszültségesések, terheléselosztások és zárlati áramok akár sugaras, akár hurkolt hálózatokra. A számítások ellenőrzik a betervezett kábelek és védelmi készülékek megfelelőségét. A számítási elvek az IEC szabványokon alapulnak. A program elsődlegesen tervezőknek és mérnököknek készült. A tervezőszoftver egy független programrendszer, melynek futásához csak a Windows operációsrendszer szükséges.

Töltse le az E-learning xSpider videót (2.7 verzió) innen (40 MB angol nyelven)Általános információk:

 • Tervezhető hálózatok TN/TT/IT, számos feszültségrendszerrel 1000 V-ig (400/230 V,
  690/400 V, stb).
 • Sugaras és hurkolt hálózatok tervezésére.
 • Egy vagy több betáplálással rendelkező hálózatokhoz (mögöttes hálózati (alaphálózati), transzformátoros, generátoros), különböző megtáplálások párhuzamos üzemével is
 • Lehetőség van különféle hálózati állapotok szimulálására és ellenőrzésére a betáplálások és terhelések ki- ill. bekapcsolásával.
 • Az alkalmazható készülékek és elemek adatbázisa strukturált, átlátható és a felhasználó által, egyedi termék adatokkal bővíthető.
 • Minden számítás (feszültségesés, terheléselosztás, impedanciák és zárlati áramok) az IEC szabványokon alapul.
 • Felhasználóbarát kezelőfelülettel könnyen és gyorsan lehet a legegyszerűbb esetek vizsgálatától a legösszetettebb hálózatok tervezését is elvégezni, miközben a teljes funkcionalitás rendelkezésre áll. A kezelési mód hasonló a standard CAD rendszerekéhez (AutoCAD).
 • A program Windows95/98/NT/2000/XP operációs rendszereken fut.

Hálózati topológia:

 • Lehetőség van különböző projektek egyidejű, párhuzamos kezelésére - MDI interfész használata.
 • A hálózati tervet (topológiát) a különböző grafikus elemekkel lehet megrajzolni (hálózati betáplálások, transzformátorok, vezetők (kábelek, tokozott sínek), védelmi készülékek (megszakítók, biztosítók), terhelések).
 • A grafikus tervezéseknél szokásos funkciók rendelkezésre állnak (másolás, mozgatás, törlés, nyújtás). A megjelenítéshez a hagyományos szoftveres funkciók lehetőséget adnak az adott pillantanak megfelelő nézet beállításra (munkaterület nagyítása, eltolása).
 • Hálózati csomópontok logikai definiálásával a kapcsolási logika ellenőrizve van.
 • Lehetséges a tervi elemek, részletek projektek közötti áthelyezésére, másolására a vágólap használatával.
 • Szabadrajzi elemekkel a tervek egyéni igényeknek megfelelően véglegesíthetők, így kiadhatók (vonal, kör, négyzet, szabadszöveg).

Hálózati elemek paraméterei, készülék adatbázisok

 • Azon elemek paramétereit, melyek a program által automatikusan nem méretezhetőek - megtáplálási források, fogyasztói berendezések, generátorok - a beillesztéskor azonnal meg kell adni.
 • Egyéb elemek paraméterei - védelmi készülékek, kábelek, tokozott sínek - szintén megadhatók (<< Ellenőrző >> metódus) vagy a programmal automatikusan méreteztethetők (<< Tervező >> metódus).
 • A programból elérhető az általánosan alkalmazott készülékeket és berendezéseket tartalmazó adatbázis: Generátorok - Transzformátorok - Kábelek - Tokozott sínek - Megszakítók - Biztosítók - Terheléskapcsolók - Motorok - Fázisjavítók
 • Az adatbázis a felhasználók által bővíthető bármely, általuk használt, alkalmazott egyéb készülékekkel, berendezésekkel. Ezeket saját maguk által felépített struktúrába rendezhetik, szervezhetik.
 • Ez a lehetőség kiemelten fontos azon termékek alkalmazhatóságára, melyek az Eaton kínálatában nem szerepelnek, de a terv teljességéhez szükségesek lehetnek (Kábelek, Generátorok, Transzformátorok, Motorok, Fázisjavítók).
 • Az adatbázisból beillesztett elemek paraméterei később is módosíthatóak.

Számítások

 • A számítási elvek az IEC szabványokon alapulnak. A TN, IT vagy TT rendszerek (1000 V-ig) felhasználói kiválasztásával a zárlatok számíthatók.
 • Feszültségesések adott hálózati csomópontokban (ellenőrzés minden a csomópontra, hogy megfelelnek-e a felhasználó által megadott max. feszültségesési határértéknek).
 • Terheléselosztás a hálózati ágakban (megfelelő méretezés ellenőrzése az áramkörök és vezetők védelmeire az IEC 60364-5-523 szerint), vezetők védelmének ellenőrzése túlterhelésre és zárlatokra IEC 60364-4-43 szerint. Teljesítménytényező számítása.
 • 3-fázisú szimmetrikus zárlat számítása IEC 60909 szerint - Zárlati áram számítása a hálózat kiválasztott pontjára, a zárlati áram lefolyása a hálózati elemeken (megfelelő beállítások ellenőrzése a védelmi készülékekre és vezetőkre). Zárlati szempontból a motorok hatása szintén figyelembe véve.
 • Kaszkádolás – megszakítóképesség ellenőrzése a kaszkádolt védelmi készülékekre (betáplálás védelmének és a leágazás védelmének közös, kialakuló zárlati áram figyelembevételével történő ellenőrzése).
 • 2-fázisú aszimmetrikus zárlat számítása IEC 60909 szerint - Zárlati áram számítása két fázis között, a zárlat helyénél a föld felé folyó áram és a zárlati áram lefolyása a hálózati elemeken (megfelelő beállítások ellenőrzése a védelmi készülékekre és vezetőkre).
 • 1-fázisú aszimmetrikus földzárlat számítása IEC 60909 szerint - Zárlati áram számítása a hálózat kiválasztott pontjára, a zárlati áram lefolyása a hálózati elemeken és a hibahelyi impedancia és érintési feszültség számítása. A zárlati hely lekapcsolási idejének számítása és a IEC 60364-4-41 szerinti megfelelőség ellenőrzése.
 • A pozitív és zérus sorrendű impedanciák számítása, Újdonság a hiba hurokimpedanciájának IEC 60364-4-41 szerinti számítása. A számítási eredmények a hálózati tervrajzra visszavezetve, A számított impedanciák nincsenek módosítva különböző együtthatókkal.

Eredmények és megjelenítésük

 • A számítások lefuttatását követően a program azonnal lista formájában összegzi és megjelöli a nem megfelelően méretezett elemeket. A lista kinyomtatható.
 • Minden egyes hálózati elemhez kiírásra kerül az összes, adott számításhoz tartozó eredmény. A számítási eredményeket tartalmazó hálózati terv kinyomtatható bármely nyomtatóra vagy plotterre, mely az operációs rendszer alá fel van telepítve.
 • Táblázatok nyomtatása – hálózati elemek listája, azok paramétereivel, beállítási értékeivel, számítási eredményeikkel.
 • Kábellisták nyomtatása.
 • Tervek, grafikák exportálási lehetősége DXF, BMP formátumba, táblák elmentése TXT, TAB, XLS formátumokba.

Tervezés kioldási karakterisztikákkal

 • Védelmi eszközök kiválasztása adatbázisból, majd azok kioldási karakterisztikáinak felrajzoltatása.
 • A megrajzolt hálózati tervet alkotó elemek adott beállításainak megfelelő kioldási karakterisztikák és jelleggörbék felrajzoltatása – szelektivitás vizsgálathoz és a védelmek beállításai szükség esetén módosíthatók.
 • Jelleggörbék azonosítása a készülékek tervjeleivel, a könnyebb olvashatóságért egyénileg megválasztható színekkel.
 • Amennyiben egy védelmi készülék állítható kioldóval rendelkezik, akkor azok értékei módosíthatóak. Ha az adott készülék a hálózati tervből lett kiválasztva és beállítási értékei módosításra kerültek, akkor azok visszavezetésre kerülnek a hálózati tervre is.
 • A kioldási karakterisztikák terve kinyomtatható (fekete-fehérben vagy színesben is).
 • A beállított karakterisztikák archiválása fájlba, egy projektre bármely beállítás, korlátlan variáció elmenthető.


Rendszer és szoftver követelmények (ajánlott minimális konfiguráció):

 • PC, Pentium III vagy nagyobb, min. 32 MB RAM (64 MB javasolt), min. grafikus felbontás 800x600 (1,024x768 javasolt), 15“ megjelenítő, egér, nyomtató (lézernyomtató, plotter stb.).
 • Merevlemezen legalább 15 MB szabad terület,
 • Operációs rendszer - Windows95 és újabb rendszerek vagy WindowsNT 4.0, Windows2000 Professional (ServicePack 1 telepítve), vagy WindowsXP, Windows Vista.

xSpider Regisztráció és szoftverletöltés

xSpider.eaton.net

xSpider tervezőrendszert fejlesztette: Ing. Petr Slavata, CAD Consulting, Brno, Czech Republic © 2001-2008